THE WORLD OF DAVID GE!!
A learner willing to learn more

Isang Makumbabang Kahilingan

Mahal na Puno ng Kagawaran ng Edukasyon, Brother Armin Luistro,

Kaming mga kabataan ay may isang magandang ideya na makabubuti sa aking mga kababayan at sa mga Pilipino. Ito rin ay makabubuti sa inyo. Sana po sa paraan ng itong sulat, maiintindihan ninyo ang aming mga hiling at ito’y iyong pabigyan.

Importante ang mga linguahe sa pagkakaisa ng isang bansa. Sa ngayon, ang mga Indio sa Pilipinas ay hindi nagkakaintindihan tuwing kausapin nila ang mga Espanyol. Marami ring mga aklat para sa medisina at iba pang hanapbuhay ay gumagamit ng Kastila. Dahil dito, walang pagkakataong paunlarin ang mga buhay ng mga Filipino o Indio kung tawagin nila. Naniniwala ako na ang lunas sa mga pagkukulang ng komunikasyon ay wala kung hindi ang magkakaisa ng linguahe. Dahil ang mga Espanyol na ang mga tagasakop, maiiintindihan ko kung ayaw nila lalo maghirap. Sa aking palagay rin, ang pag-aaral ng isang wika ay mahirap. Sa ganitiong paraan, minumungkahi ko sa inyo na payagan kaming magturo ng wikang Espanyol. Hindi na sa gobyerno ang mabigat na responsibilidad na magtayo ng mga gusali o kung kaya magsahod ng mga guro. Kami na po ang bahala riyan.

Lahat ng mga kailangan handain para sa pagtayo nitong paaralan ay handa na. Ang lugar ay gagaling sa mga sabungan. Ang mga sabungan ay lugar lang ng bisyo ng mga tao. Mas maganda sana kung ang lugar na pambisyo ay gawing lugar na pampaunlad, ang liwanag sa kadiliman ng kamangmangan. Alam po namin na mahilig talaga po ang mga Filipino sa ganitong bisyo at nakakakuha talaga ang mga prayle at gobyerno ng malaking pera ligal man o hindi. Tuwing malaking fiesta, isuspinde ang klase. Sabi nga po na hindi tama ang mensahe na lumalabas sa ganitong aksyon pero mas maganda na nakakapag-aral ang mga bata kaysa sa wala. Dahil dito, sana po, supurtahin ninyo kami.

Mahirap lang po ito gawin at nangangailangan po tayo ng tulong dahil malakas po ang hindi lang tao kung ang institusyon kumakalabn sa amin, ang mga frayle ng simbahan. Ayaw po nila na matuto ang mga Filipino ng Kastila dahil maiintindihan ng mga Filipino ang mga batas na isinakatuparan sa bansang ito. Baka raw magsisimula ang sariling pagpapakahulugan sa mga batas at makikita nila ang mga pang-aabuso ng mga Kastila sa kanila. Baka raw hindi na sila susunod na walang malay kundi magsisimula ang kanilang pagkokontra sa mga pamamalakad ng mga Kastila. Dahil makatututo rin ang mga Filipino ng medisina at ang batas, tataas ng posisyon ang mga Filipino sa lipunan at mawawalan ng unti-unti ang mga Kastila, lalo na ang mga prayle na namumuno dahil sa kamangmangan ng Filipino, sa pagiging makapangyarihan nila. Gaano man ko gustung kontrahin o bali walain itong mga prayle, masyadong malakas ang kanilang impluwensya sa Pilipinas at ito ang dahilan bakit kailangan ko po ang tulong ninyo.

Paminsan din po, hindi natin maiiwasan na mag-isip kung ano ang ating makikinabang sa mg proyektong ito. Una, hindi po kayo maiisturbo sa mga kailangang gawin upang ito’y magtagumpay. Ang lugar, pera, guro at kagamitan ay sagot na po namin. Pangalawa, dahil matututo ang mga Filipino ng Kastila, magiging mas madali ang pakikipag-usap ng mga Kastila at Filipino. Mas magkaiisa ang ating bayan at mas tatatag ang ating kaugnyan. Pangatlo, magkakaroon tayo ng mataas na nibel ng edukadong Filipino. Magkakaroon tayo nga mga abogado, manggagamot at marami pang ibang may hanapbuhay. Isa itong maaaring ipagyabang pagbalik ninyo po sa Espanya. Ang pinakahuli, gaganda ang pagtingin ng mga Filipino sa inyo. Rerespetuhin po kayo at titingin sa inyo na isang maawain na lider, hindi madaya at mapag-unawa.

Maraming mga magagandang epekto ang maidudulot nitong proyekto. Hindi lang gaganda ang Pilipinas kundi ang koneksyon ng mga Filipino sa mga Kastilang namumuno rito. Intindihan po ninyo sana na tunay lang na uunlad ang isang bayan kung malakas ang pagkakaisa nito at may respeto sa isa’t isa.

Marming salamat po at inaasahan ko po na matutupad ang aming maganda at matalinong proyekto na tutulong sa Pilipinas at sa inyo rin po.

Ang matapat ninyong mamamayan,

David Gozali

Advertisements

No Responses to “Isang Makumbabang Kahilingan”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: